Πνευματικές Ομιλίες

Από τα μέσα Οκτωβρίου μέχρι τα τέλη Μαΐου κάθε έτους πραγματοποιούνται στις κοινότητες της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας συγκεντρώσεις μελέτης Αγίας Γραφής και παγκοινοτικές ομιλίες πνευματικού περιεχομένου.

Οι συγκεντρώσεις αυτές άρχισαν να λειτουργούν από το πρώτο έτος ιδρύσεως της Μητροπόλεώς μας, το 2007, και σ’ αυτές συμμετέχει πλήθος πιστών, άνδρες, γυναίκες και νέοι, που ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στον τρόπο μελέτης, ορθής ερμηνείας και ουσιαστικής κατανόησης του θεολογικού πλούτου της Αγίας Γραφής ή και των αληθειών, που η Εκκλησία μας διδάσκει.
Οι εν λόγω συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται ανά δεκαπενθήμερο στις κοινότητες Κάτω Πύργου Τηλλυρίας, Πηγαινιών, Κάμπου και Τσακκίστρας, ενώ επί μηνιαίας βάσεως λειτουργούν και στη Λευκωσία για τους αποδήμους των πιο πάνω κοινοτήτων, όπως και για τους απόδημους των κοινοτήτων Μηλικουρίου και Γαληνής.

Κατά τη διάρκειά τους εκπαιδευμένα στελέχη του Γραφείου Εκκλησιαστικής Διακονίας της Μητροπόλεώς μας προσεγγίζουν αγιογραφικές περικοπές ή άλλα θέματα, προβαίνουν σε θεολογική ανάλυση και επεξεργασία τους, καταβάλλοντας με τη συζήτηση προσπάθεια συσχετισμού του διαχρονικού μηνύματός τους με τη σύγχρονη πραγματικότητα, προκειμένου οι συμμετέχοντες να μπορούν να κατανοούν την Ορθόδοξη πίστη ως βίωμα και ως πρόταση ζωής.

Παράλληλα, στις συγκεντρώσεις αυτές παρουσιάζεται και επεξηγείται, με βάση τον εκκλησιαστικό λόγο, ο ρόλος των Χριστιανών, ως μελών της Εκκλησίας, στη σύγχρονη κοινωνία, και ο τρόπος συμβολής τους στην απάμβλυνση και επίλυση των ποικίλων προβλημάτων που την απασχολούν.

Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Εκκλησιαστικής Διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας, στα τηλ. 22390689, 22390647 και 22390648.