Σύνδεσμοι

Εν Κύπρω
Ιερά Μητρόπολη Πάφου

Ιερά Μητρόπολη Κιτίου

Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού

Ιερά Μητρόπολη Mόρφου

Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας

Ιερά Μητρόπολη Κύκκου και Τυλληρίας

Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής

Μητρόπολη Τριμυθούντος,

Αρχιεπισκοπή Κύπρου

Εκτός Κύπρου
Οικουμενικό Πατριαρχείο

Πατριαρχείο Αλεξανδρείας

Πατριαρχείο Αντιοχείας

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Πατριαρχείο Ρωσίας

Πατριαρχείο Σερβίας

Πατριαρχείο Ρουμανίας

Πατριαρχείο Βουλγαρίας

Πατριαρχείο Γεωργίας

Εκκλησία Ελλάδος

Εκκλησία Πολωνίας

Εκκλησία Αλβανίας

Εκκλησία της Τσεχίας και Σλοβακίας

Εκκλησία της Φινλανδίας

Εκκλησία Εσθονίας

Αρχιεπισκοπή Κρήτης

Αρχιεπισκοπή Αμερικής

Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας

Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μ.Βρετανίας

Ορθόδοξο Κέντρο Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Chambésy Γενεύης