Η Απόφαση σύστασης της Μητρόπολης Κύκκου και Τηλλυρίας

Η Ιερά Σύνοδος της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου, κατά τη συνεδρία της, στις 19 Μαρτίου 2007, αποφάσισε όπως, «προς την καλύτερη και πληρέστερη θεραπεία των αναγκών του πληρώματος αυτής», αυξήσει τις επισκοπικές περιφέρειες, δημιουργώντας, μεταξύ άλλων, και Μητρόπολη Κύκκου και Τηλλυρίας.

Έδρα της νέας Μητρόπολης θα είναι η Ιερά Μονή Κύκκου και θα περιλαμβάνει τις κοινότητες:

  • Κάτω Πύργου
  • Άνω Πύργου
  • Μοσφυλίου
  • Πηγαινιών
  • Κάμπου
  • Τσακκίστρας
  • Μηλικουρίου
  • Γαληνής και Βαρίσιας.

(Οι κοινότητες Λουτρός, Λιμνίτης, Αμμαδιές, Ξερόβουνος, Φροδίσια και Άγιος Ιωάννης Σελέμανη προστέθηκαν αργότερα).

Ο Επίσκοπός της θα φέρει τον τίτλο του «Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας».

(Αυτούσια η εγκύκλιος περί συστάσεως της Μητρόπολης Κύκκου και Τηλλυρίας και την εκλογή του πρώτου Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας εδώ)