Κατηχητικές Συνάξεις Νέων

Η έναρξη των Κατηχητικών Συνάξεων αρχίζει κάθε έτος στα μέσα Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στα τέλη Μαΐου, οπόταν σηματοδοτείται το τέλος της σχολικής χρονιάς. Σε αυτές συμμετέχουν παιδιά των κοινοτήτων Κάτω Πύργου Τηλλυρίας, Πηγαινιών, Κάμπου και Τσακκίστρας, ενώ Κατηχητικές Συνάξεις πραγματοποιούνται και στη Λευκωσία, για τα παιδιά των αποδήμων κατοίκων των κοινοτήτων Μηλικουρίου, Κάμπου και Τσακκίστρας.

Στις Συνάξεις διδάσκουν οι Θεολόγοι του Γραφείου Εκκλησιαστικής Διακονίας της Μητροπόλεώς μας ή και άλλα προς τούτο εκπαιδευμένα στελέχη, ενώ σε τακτά χρονικά διαστήματα τα παιδιά των Συνάξεων επισκέπτονται κληρικοί της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, όπου μιλούν σε αυτά κατάλληλα. Στο πλαίσιο των Συνάξεων γίνεται ανάγνωση και ερμηνεία αγιογραφικών περικοπών, ανάλυση και επεξήγηση των τελουμένων στα μυστήρια της Εκκλησίας, προκειμένου τα παιδιά να μπορούν να κατανοούν και να εμβαθύνουν στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, προσεγγίζονται βίοι Αγίων, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται θέματα και προβλήματα, που απασχολούν έντονα τα παιδιά. Ανάμεσα στα θέματα που συζητούνται συγκαταλέγονται και τα ακόλουθα: «Νέοι και διασκέδαση», «Το πρόβλημα των ναρκωτικών», «Επιτυχία και αποτυχία στο Σχολείο», «Η φιλία», «Διαπροσωπικές σχέσεις», «Καταναλωτική κοινωνία», «Η δημιουργία του κόσμου», «Χριστιανισμός και ξένα θρησκεύματα», «Ορθοδοξία και άλλες Χριστιανικές Ομολογίες», «Χαρακτηριστικά της σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοινωνίας», «Ταυτότητα και διαφορετικότητα», «Φυλετικές διακρίσεις και φανατισμός», «Το οικολογικό πρόβλημα», «Εγκεφαλικός θάνατος», «Οι μεταμοσχεύσεις οργάνων», «Τα προβλήματα της νεολαίας σήμερα», «Σπουδές και επαγγελματική αποκατάσταση» κ.ά.

Στο πλαίσιο των Κατηχητικών Συνάξεων πραγματοποιούνται εξειδικευμένες διαλέξεις από Κοινωνιολόγους και Ψυχολόγους του Κέντρου Κοινωνικής και Πνευματικής Στήριξης, που ίδρυσε η Ιερά Μονή Κύκκου το 2006, με πρωτοβουλία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Νικηφόρου, ενώ κάθε έτος η Μητρόπολή μας διοργανώνει προσκυνηματικές και ψυχαγωγικές εκδρομές στην Κύπρο και το εξωτερικό για τα παιδιά που συμμετέχουν σ’ αυτές.
Πληροφορίες για τις Κατηχητικές Συνάξεις των νέων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Εκκλησιαστικής Διακονίας της Μητροπόλεώς μας στα τηλ. 22390647 και 22390648.