ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ι. Μ. ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ

Λειτουργούν Γραφεία της Μητροπόλεως στην Κεντρική Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Κύκκου, κάτω από την διεύθυνση του Πρωτοσυγκέλλου Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμ. Αγαθόνικου Κυκκώτη.

Γραμματέας: Μιχάλης Δημοσθένους.

Τηλεφωνικό κέντρο Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Κύκκου: 22942727, τηλεομ.: 22942728, ηλεκτρονική διεύθυνση (email): thllyrias@yahoo.gr

Γραφείο Εκδόσεως Πιστοποιητικών Γάμου και Αδειών Γάμου:Το εν λόγω Γραφείο λειτουργεί στο Μετόχι της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Κύκκου, Άγιος Προκόπιος, στη Λευκωσία.

Υπεύθυνη: Άντρη Χριστοδουλίδου, τηλ.: 22390713, τηλεομ.: 22390631, ηλεκτρονική διεύθυνσης (email): kykkos@gmail.com ή lixiarxiko@imkykkou.org.cy

Γενικές Πληροφορίες

ΣΥΝΑΨΙΣ ΓΑΜΟΥ
Απαιτούνται τα εξής πιστοποιητικά:

1. Πιστοποιητικό Ελευθερίας (αγαμίας), το οποίο λαμβάνεται από τον ιερέα της Ενορίας διαμονής. Επικύρωσή του από την οικεία Επισκοπική Περιφέρεια.

2. Πιστοποιητικό Γεννήσεως.

3. Βεβαίωση Μεσογειακής Αναιμίας από το αρμόδιο Κυβερνητικό Ιατρικό Τμήμα.

4. Πολιτική Ταυτότητα.

5. Αμοιβαία Συναίνεση-Δήλωση, η οποία υπογράφεται από τους μελλονύμφους ενώπιον του κληρικού ο οποίος θα τελέσει το Μυστήριο.

6. Έκδοση άδειας γάμου από την Αρχιεπισκοπή ή την Μητρόπολη, στην περιφέρεια της οποίας θα τελεσθεί ο γάμος.

7. Στην περίπτωση κατά την οποία η νύφη είναι πρόσφυγας (καταγωγή εκ μητρός), τότε εκδίδονται δύο άδειες γάμου.

  • Η πρώτη άδεια εκδίδεται από την Επισκοπική Περιφέρεια της καταγωγής της μητέρας της νύφης, προ της προσφυγοποιήσεως.
  • Η δεύτερη άδεια από την Επισκοπική Περιφέρεια στην οποία πρόκειται να τελεσθεί ο γάμος.

8. Διαβατήριο – Πολιτικός γάμος – Ένορκος Δήλωση ενώπιον Δικαστηρίου. (Στις περιπτώσεις Μεικτού γάμου).

9. Πιστοποιητικό γάμου, τό οποιο λαμβάνεται μετά την τέλεση του μυστηρίου του γάμου, από την Επισκοπική Περιφέρεια στην οποία τελέστηκε ο γάμος.

Για περαιτέρω πληροφορίες αποτείνεσθε στο αρμόδιο γραφείο Αδειών Γάμου. Τηλ.: 22390713 – Τηλεομοιότυπο: 22390762

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΛΥΣΙΣ ΓΑΜΟΥ
Υποβολή αιτήσεως πρός λύσιν του γάμου, από τους ενδιαφερομένους 1. Διαδικασία Απόπειρας Συνδιαλλαγής. 2. Συμβούλιον Πνευματικής Λύσης του Γάμου. 3. Απόφαση για Πνευματική Λύση του Γάμου.

Για περαιτέρω πληροφορίες αποτείνεσθε στο αρμόδιο γραφείο Αδειών Γάμου. Τηλ.: 22390713 – Τηλεομοιότυπο: 22390762

Για περαιτέρω πληροφορίες αποτείνεσθε στο αρμόδιο γραφείο Αδειών Γάμου. Τηλ.: 22390713 – Τηλεομοιότυπο: 22390762