Θρησκευτικὸν Μνημόσυνον καί Ἀποκαλυπτήρια τοῦ Ἀνδριάντος τοῦ Πρώτου Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου καί Ἐθνάρχου Μακαρίου Γ’

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Θρησκευτικὸν Μνημόσυνον
καί Ἀποκαλυπτήρια τοῦ Ἀνδριάντος
τοῦ Πρώτου Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας,
ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου καί
Ἐθνάρχου Μακαρίου  Γ’
ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑκατόν ἐτῶν
ἀπό τῆς γεννήσεως αὐτοῦ (1913 – 2013)
καί τριάκοντα ἕξ, ἀπό τοῦ θανάτου του

Σάββατον, 3 Αυγούστου 2013
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
Θεία Λειτουργία – Ἔναρξις
6:30 π.μ. Ἄφιξις ἐπισήμων
8:30 π.μ. Ἄφιξις τῆς Α.Ε. τοῦ Προέδρου τῆς
Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Νίκου Ἀναστασιάδη
9:00 π.μ. Ἀποκαλυπτήρια τοῦ Ἀνδριάντος τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου καί Ἐθνάρχου Μακαρίου Γ’ ὑπό τῆς Α.Ε. τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Νίκου Ἀναστασιάδη
10:30 π.μ. Κατάθεσις στεφάνων
Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου
σᾶς προσκαλεῖ εἰς τό ἐπίσημον μνημόσυνον
τοῦ Πρώτου Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας,
ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου καί
Ἐθνάρχου Μακαρίου  Γ’
ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑκατόν ἐτῶν
ἀπό τῆς γεννήσεως αὐτοῦ
καί τριάκοντα ἕξ, ἀπό τοῦ θανάτου του,
τό Σάββατον, 3 Αὐγούστου 2013
εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Κύκκου.

Τοῦ μνημοσύνου θά προστῇ
ἡ Α.Μ. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆ
καί πάσης Κύπρου
κ.κ. Χρυσόστομος Β’,

ὁ ὁποῖος θά ἐκφωνήσῃ καί
τόν ἐπιμνημόσυνον λόγον.