Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών του Ιερού Ναού Αγίου Προκοπίου, Μετόχιο Ιεράς Μονής Κύκκου | Μάρτιος – Απρίλιος 2014

ANAKOINΩΣΙΣ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΜΕΤΟΧΙΟΥ  ΚΥΚΚΟΥ
Η  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ  ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ
ΨΑΛΛΕΤΑΙ  ΤΟ  ΕΣΠΕΡΑΣ  ΕΚΑΣΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ, ΤΡΙΤΗΣ, ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗΣ,
ΑΠΟ ΤΗΣ  3ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ – 10ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
ΠΕΡΙ ΩΡΑΝ 5ην μ.μ. ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟΝ,
ΚΑΤΑ ΔΕ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟΝ ΠΕΡΙ ΩΡΑΝ6ην μ.μ. 

ΑΙ  ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΑΙ

ΑΡΧΟΝΤΑΙ  ΠΕΡΙ   ΩΡΑΝ 6:30 π.μ.
ΕΚΑΣΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΣ 5ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 
Η  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ:
Α’ ΣΤΑΣΙΣ  –                     7η  ΜΑΡΤΙΟΥ      – 6:00 μ.μ.
Β’ ΣΤΑΣΙΣ  –                    14η ΜΑΡΤΙΟΥ       – 6:00 μ.μ.
Γ’ ΣΤΑΣΙΣ  –                    21η ΜΑΡΤΙΟΥ       – 6:00 μ.μ.
Δ’ ΣΤΑΣΙΣ  –                    28η ΜΑΡΤΙΟΥ       – 6:00 μ.μ.
ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ –  4η ΑΠΡΙΛΙΟΥ      – 6:45 μ.μ.
Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ  2ανΑΠΡΙΛΙΟΥ  ΠΕΡΙ  ΩΡΑΝ  5ην  μ.μ.